Úvodní stránka » Užitečné informace » Oznámení dopravní nehody Policii ČR

Oznámení dopravní nehody Policii ČR

Od 1. ledna 2009 byla v souvislosti s přijetím nového zákona o Policii ČR omezena oznamovací povinnost dopravních nehod. Cílem této změny bylo odbřemenit Policii ČR od šetření banálních dopravních nehod a umožnit jí, aby se více věnovala dohledové činnosti nad silničním provozem.

Dopravní nehoda se musí neprodleně oznámit Policii ČR v následujících případech:

  • Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
  • Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
  • Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
  • Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
  • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
  • Pokud po nehodě nejsou účastníci nehody sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Ve všech ostatních případech je oznámení dopravní nehody Policii ČR také možné, byť není povinné, a nepodléhá žádnému zpoplatnění ani žádné sankce. V situaci, kdy se účastníci nehody shodnou na zavinění nehody a spolupracují spolu v souladu se svými zákonnými povinnostmi, lze nicméně doporučit, aby dopravní nehoda byla vyřešena bez účasti Policie ČR. Základní povinností účastníků dopravní nehody však v takovém případě bude sepsat společný záznam o dopravní nehodě, nejlépe s využitím tzv. euroformuláře o dopravní nehodě.

Užitečné informace

archiv

AUTOSERVIS KVK

auto013.jpg

Přesný čas na web

Kalendar

PROVOZNÍ DOBA

pondělí - pátek

7:30 - 11:30   12:30 - 17:00

 

Klimatizace (originál)

 

Pod Cent.jpg (originál)


 

 

 

 

TOPlist